EU Projekt

Jméno projektu: Prostředek pro stabilizaci vrstvy korozních produktů
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0024323


Cílem projektu je provést zkoušky v akreditované zkušební laboratoři SVÚOM s.r.o., které prokáží, že náš prostředek má odpovídající nebo lepší parametry ochrany ve srovnání se stávajícími komerčně dodávanými prostředky.

Z pohledu výrobce je cílem ověřit, že navrhované receptura a zpracování vyhovuje specifikovaným parametrům, které bude moci deklarovat a doložit při rozšiřování v nabídce svých

výrobků. Výstupem pak jsou vlastní zkoušky (testování prostředku pro stabilizaci vrstvy korozních produktů), kde výsledkem je "Měřící zpráva s výsledky provedených měření a zkoušek".

Místo realizace: (adresa)

Můžeme Vám pomoci? +420 777 772 914 / info@cleanfest.cz